Přihlášky se podávají nejpozději do 1. března 2018. Přihlášku můžete osobně doručit, případně poslat doporučeným dopisem přímo na zvolenou střední školu.

Žák si může v prvním kole podat dvě přihlášky. Do přihlášky pak vyplňuje obě zvolené školy, a to v pořadí, v jakém si je zvolil.

Ne, online přihlašování možné není. Tiskopis můžete stáhnout na stránkách ministerstva a následně ho vyplnit.

Počet přihlášek do druhého kola není omezen.

Didaktické testy jsou 2, z matematiky a českého jazyka.  Časový limit pro 1 předmět je 60 minut. Maximální počet bodů je 50. Zhruba polovina úloh je uzavřená , ostatní úlohy jsou otevřené.

Jediné povolené pomůcky jsou papír, psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky, tabulky ani pravopisné příručky povolené nejsou.

Ředitel školy může rozhodnout o úpravě podmínek. Obvykle přistupuje k prodloužení časové lhůty na vypracování testů. Nicméně není to jeho povinnost.