Informace o státních přijímačkách 2018

Ministerstvo zavedlo pro přijímací řízení na střední školy, které jsou zakončené maturitní zkouškou tzv. Státní přijímací zkoušky, které organizuje státní agentura CERMAT.  Jedná se o didaktické testy z matematiky a českého jazyka. Ředitelé jednotlivých škol mají možnost tyto testy doplnit ještě o další kritéria pro přijímací řízení, státním přijímačkám musejí však dát váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií minimálně 40%).

Obsah didaktických testů vychází ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy pro základní školy, které jsou k dispozici na stránkách ministerstva (zde).

 

Termíny státních přijímaček

Osmileté a šestileté obory

1. řádný termín - 13. dubna 2018

2. řádný termín - 17. dubna 2018

1. náhradní termín - 10. květen 2018

2. náhradní termín - 11. květen 2018

Čtyřleté obory

1. řádný termín - 12. dubna 2018

2. řádný termín - 16. dubna 2018

1. náhradní termín - 10. květen 2018

2. náhradní termín - 11. květen 2018

Termín pro podání přihlášky k přijímacímu řízení je pro uchazeče o středoškolské studium stanoven na 1.března 2018.

Tiskopis přihlášky naleznete na stránkách ministerstva.

Více informací o státních přijímačkách naleznete na stránkách CERMATu.